ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 6 Μαΐου 2019

Κατατέθηκε ο φάκελος των υποψηφιοτήτων της Νέας Εποχής Βύρωνα- Χρήστος Γώγος

Κατα­τέ­θη­κε στις 4 Μαΐ­ου ο φάκε­λος των υπο­ψη­φιο­τή­των της Νέας Επο­χής Βύρω­να, στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών. Από τις 10:30 μέχρι τις 16:45 περι­μέ­να­με για να να κατα­θέ­σου­με το φάκε­λο τής Παρά­τα­ξης με 62 υπο­ψη­φί­ους και άλλους τόσους να μένουν εκτός , αλλά που έχουν την απε­ριό­ρι­στη εκτί­μη­ση και υπο­χρέ­ω­ση μου.

Τούς ευχα­ρι­στώ και σάς ευχα­ρι­στώ όλους.

Καλή Επι­τυ­χία Ομά­δα Νίκης.

 

Χρή­στος Γώγος

Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram