ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 16 Μαΐου 2019

17.05.2019 στις 19.30 σας περιμένουμε στην Καραολή & Δημητρίου

Την Παρα­σκευή 17 Μαΐ­ου και ώρα 19.30 σας περι­μέ­νου­με στην Καρα­ο­λή & Δημη­τρί­ου, απέ­να­ντι από το Δημαρ­χείο Βύρω­να να σας παρου­σιά­σου­με την ομά­δα της Νέας Επο­χής Βύρω­να- Χρή­στος Γώγος καθώς και το πρό­γραμ­μα του συν­δυα­σμού μας!

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram