ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 21 Απριλίου 2019

Χρ. Γώγος- Βασ. Σπανάκης μιλούν για τον Βύρωνα

Τον Βύρω­να επι­σκέ­φθη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Νοτί­ου Τομέα, Αθη­νών κ. Βασί­λης Σπανάκης.

Στην εκδή­λω­ση στην καφε­τέ­ρια ΚΕΟΜΑ, της περιο­χής μας, μίλησε για οικο­νο­μι­κά θέμα­τα αλλά και τα προ­βλή­μα­τα και τις προ­ο­πτι­κές της Ελλάδας. 

Το παρών έδω­σαν ο επι­κε­φα­λής της “ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΥΡΩΝΑ” υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χρή­στος Γώγος, μαζί με υπο­ψη­φί­ους δημο­τι­κούς συμβούλους.


Η Ανα­γέν­νη­ση της πόλης μας θα γίνει κομ­μά­τι της ανα­γέν­νη­σης της χώρας!

 

Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram