Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Αλλαγή νοοτροπίας για μια «πράσινη πόλη»

ΒΥΡΩΝΑΣ, 6 Μαΐου 2019

Δια­βά­στε την συνέ­ντευ­ξη του επι­κε­φα­λής της Νέας Επο­χής Βύρω­να και υπο­ψή­φιου Δημάρ­χου Βύρω­να, στο περιο­δι­κό “Αιρε­τός” του Μαΐου.

 

Δια­βά­στε όλο το άρθρο εδώ…

Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram