Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Στο Χωριό Παραγωγών η Νέα Εποχή Βύρωνα!

ΒΥΡΩΝΑΣ, 12 Μαΐου 2019

Από νωρίς το πρωί της Κυρια­κής 12 Μαΐ­ου, ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να, Χρή­στος Γώγος και οι υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι έδω­σαν το παρόν στο Χωριό Παρα­γω­γών επί της Καρα­ο­λή και Δημητρίου.

Η παρά­τα­ξη Νέα Επο­χή Βύρω­να, με δικό της περί­πτε­ρο, συνο­μί­λη­σε με τους δημό­τες για τα προ­βλή­μα­τα που τους απα­σχο­λούν ενώ παράλ­λη­λα οι δημό­τες ενη­με­ρώ­θη­καν για το πρό­γραμ­μα που έχει σχε­δια­στεί για την επό­με­νη τετρα­ε­τία στο Δήμο Βύρωνα.

Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram